Půjčovna lodí Otava

Řeka Otava je levostranným přítokem Vltavy. Vzniká soutokem Vydry a Křemelnéu Čeňkovy pily. Do Vltavy se vlévá pod hradem Zvíkov. Má délku necelých 113 km. Posledních 19 km řeky pod Zvíkovem je součástí Orlické přehrady.

Otava byla v minulosti významnou dopravní tepnou a zdrojem obživy místních obyvatel.

Dnes je Otava vyhledávána rybáři, milovníky přírody, vodáky i turisty.

V Sušici se v Otavě můžete koupat a to přímo kousek od námětí. Na začátku lesoparku Luh u hotelu Fuferna je řeka uzpůsobena pro plavce. Na druhé straně přes řeku je pláž s převlékárnami. O čistotě vody svědčí i výskyt pstruhů. V Sušici je můžete krmit přímo v centru města a to na nábřeží z lávky pro pěší přes řeku Otavu.

Otava je zlatonosná řeka v západních a jižních Čechách, která bývala do konce 19. století srdcem a osou prastarého Prácheňského kraje. Je to levostranný přítok Vltavy, vznikající soutokem Vydry a Křemelné na Šumavě u Čeňkovy Pily.

Užijte si ničím nerušený zážitek ze splouvání Otavy, starosti se zajištěním a přepravou vodáckého materiálu nechte na nás. Lodě či rafty včetně potřebného vybavení vám přistavíme na vámi požadované místo ve vámi preferovaném čase.

Nejoblíbenější trasy na Otavě:

Sušice - Žichovice = Klidnější tok Otavy bez jezů, vhodný i pro začátečníky (rodiny s dětmi).
Délka 11 km
Doba Jízdy 3 hodiny (1 den)

Sušice - Horažďovice
Délka 17 km
Doba Jízdy 6 hodin (1 den)

Sušice - Strakonice
Délka 39 km
Doba Jízdy 2 dny

Sušice - Písek
Délka 78,5 km
Doba Jízdy 4 dny